Årets Ildsjel 2022

I en organisasjon som Akademikerforbundet, der mye er basert på idealisme og frivillighet, er det viktig å ta vare på ildsjelene. Vi ønsker med denne prisen å vise at vi verdsetter ildsjelenes engasjement og arbeid for organisasjonen.
Prisen deles ut årlig til en person i Akademikerforbundet som har gjort en innsats ut over det man kan forvente og som er en inspirasjonskilde for oss andre.
I henhold til våre verdier skal Akademikerforbundet, i møte med medlemmet og samarbeidspartnere bygge på:

Etisk bevissthet
Kompetanse
Trygghet
Engasjement


Eli Kristin Wilhelmsen etterlever disse verdiene til fulle og er en utmerket ambassadør for Akademikerforbundet.
Hun har gjennom årene hatt mange verv i Akademikerforbundet lokalt, regionalt og sentralt.

Eli Kristin har bl.a. over tid bistått et stort antall medlemmer i lokale forhandlinger og har bidratt på sentrale tillitsvalgtkurs.

Hun er svært engasjert og har tatt initiativ til å holde foredrag og innlegg om viktige temaer, som f.eks. demokrati, og har skrevet artikler. Eli Kristin deltar alltid i debatten på Akademikerforbundets møteplasser. Hun tar ikke mye plass, men bidrar stort der hun er – alltid på en positiv og konstruktiv måte.

Vi takker for innsatsen og ser frem til mange år med fortsatt godt samarbeid!

Vet du om en ildsjel? Send oss forslag med begrunnelse.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as