Årets ildsjel 2023: Mariann Eidberg

Mariann Eidberg ble overrasket med prisen Årets ildsjel 2023 på TiA-konferansen 18. april 2024.

Prisen deles ut årlig til en person i Akademikerforbundet som har gjort en innsats ut over det man kan forvente og som er en inspirasjonskilde for oss andre.

Mariann Eidberg etterlever disse verdiene til fulle og er en utmerket ambassadør for Akademikerforbundet.

Mariann ledet an da Tolkeforbundet kom inn i Akademikerforbundet i 2019. Hun ble først oppnevnt som leder av interimstyret for fag- og interessegruppen Tolkene i Akademikerforbundet (TiA), og ble valgt som leder av og blant medlemmene da de gjennomførte sitt første årsmøte i 2021 (utsatt fra 2020 grunnet pandemien).

Hun har i samarbeid med andre bygget TiA til å bli en velfungerende fag- og interessegruppe med fagkvelder og årlig konferanse, og de har sammen tatt tak i en rekke viktige saker på vegne av medlemmene.  

Hun både hjelper og støtter TiA-medlemmer, bidrar inn i Akademikerforbundets fellesskap, er primus motor for TiAs vekst – også blant studenter - og har blant annet sørget for overenskomst med NRK. Mariann er alltid positiv og konstruktiv i dialog med andre i forbundet.

TiA har i dag ca. 250 medlemmer. Mariann gikk på årsmøtet 18. april 2024 av som leder. Vi takker for innsatsen i TiA og ser frem til mange år med fortsatt godt samarbeid!

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as