Foto: Wikipedia

Årets lokallag 2020 - Drammen kommune

Prisen deles ut til et lokallag som har hatt en betydelig vekst i prosent og/eller antall medlemmer, eller som har gjort seg bemerket på annen måte. Det kan være særdeles god ivaretakelse av medlemmene i en omstillingsprosess, sterkt engasjement i en spesiell sak eller liknende.

Til tross for at det har vært et annerledes år, der mange har fått endret sin arbeidshverdag, har lokallaget vist god innsikt i medbestemmelse og brukt sin påvirkningskraft. Blant annet i forbindelse med omorganisering av barneverntjenesten i Drammen kommune.

Hovedtillitsvalgt har vist god rolleforståelse i utøvelse av vervet som tillitsvalgt i forbindelse med en krevende kommunesammenslåing. Hun har holdt lokallaget samlet i sammenslåingsprosessen, og har ønsket velkommen medlemmer som tidligere tilhørte andre kommuner.

Akademikerforbundet har videre vært synlig i mediebildet i saker som er viktige for våre medlemmer i Drammen kommune.

Les også artikkelen fra Signaler: Barnevernet i Drammen - For viktig til å eksperimentere med!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as