Arven etter statsråd Robert Eriksson

Faste ansettelser hos en arbeidsgiver, i hovedsak på fulltid, er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Derfor har det vært viktig for fagbevegelsen å fjerne lovregelen som ble innført av høyreregjeringen i 2015: Den utvidet muligheten for midlertidige ansettelser. – Fougner-utvalgets flertall går nå inn for å oppheve bestemmelsen.

Det vakte sterke reaksjoner i fagbevegelsen da statsråd Robert Eriksson i 2015 presset gjennom en lovendring i arbeidsmiljøloven som ga arbeidsgiverne lov til å ansette midlertidig inntil 12 måneder på et generelt grunnlag.

Det førte til den største politiske generalstreiken i moderne arbeidslivshistorie. Det ble gjennomført store demonstrasjoner i hele Norge, blant annet foran Stortinget.

 

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as