Barnebrilleordning

Fra og med 1. august vil alle barn under 18 år med brillestyrke fra +/- 1,00 få støtte til briller etter faste satser. Det finnes altså nå to ulike støtteordninger for briller til barn. En som skal bidra til behandling eller forebygging av amblyopi hos barn under 10 år (uendret fra 1.3.2020) og en generell ordning for økonomisk støtte til alle barn under 18 år som har behov for briller.  Regjeringens uttalelse om ordningen kan du lese her, men hovedtrekkene er som følger:

 
•    Det gis stønad til briller til barn som har behov for synskorrigering (brillestyrke på minst ett glass ≥1,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00 D.
•    Stønad gis til én brille per kalenderår. Utgifter til reparasjon dekkes ikke.
•    Brillen må være bestilt hos optiker
•    Brillene dekkes etter fem faste satser

- Et viktig steg i riktig retning for barn og syn, sier leder i OiA, Magnhild Holven. Dette styrker barns muligheter både for deltagelse i det sosiale livet og i læring på skolen. Da amblyopiordningen ble endret i 2020 var det mange barn som plutselig ikke fikk støtte til briller lengre, med denne forskriften som trådde i kraft 1. august vil flere familier få støtte.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as