Barnevernet må ha flere folk og styrket krav til kompetanse

Regjeringen har i dag lagt frem Stortingsmelding 17: Trygghet og omsorg — Fosterhjem til barns beste.

- Det er en melding som tar på alvor barns behov for en stabil omsorgssituasjon og som setter søkelyset på hvordan vi skal lykkes med å ha gode fosterhjem, sier Anne Grønsund, leder i Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA).

 

 

Flere folk
Det denne meldingen vil kreve, er - ikke overraskende - flere folk i barnevernet. En økt innsats på utredning av barn før de plasseres i fosterhjem, sammen med fokuset på oppfølging av fosterhjem, vil kreve mer enn det barneverntjenesten i dag nødvendigvis er rustet for.

- I dag vet vi at kvaliteten i barnevernet er ujevn og derfor går det ikke an å gå inn i en enkelt del av oppgavene til barnevernet og be det kommunale barnevernet om å løse det, uten at man ser på den helhetlige bemanningsproblematikken i barnevernet, sier Anne Grønsund.

Styrket krav til kompetanse
Videre  underbygger denne meldingen behovet for å styrke kravet til kompetansen i barnevernet. Det bør kunne stilles kompetansekrav til de i barnevernet som skal jobbe med akkuratt dette. Vi vet at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i dag har bygd opp slik kompetanse og denne må overføres til kommunene. - Det blir tydeligere og tydeligere at det er behov for å stille krav om masterkompetanse i barnevernet for å nå målsetningene departementet setter for tjenstene, fastslår lederen i BiA.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as