Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA)

Hovedstyret i Akademikerforbundet har oppnevnt et styre for fag- og interessegruppen BiA. AU består av leder Anne Grønsund og nestlederne Gudrun Lidal og Åshild S. Johnsen.

Anne Grønsund
Jobber i Mandal kommune som barne- og ungdomsrådskoordinator. Hun har vært aktiv i fagpolitikk siden studietiden, og har et brennende engasjement for barnevernfeltet og barn og unges hverdag.

Gudrun Lidal
Jobber i Stjørdal kommune som avdelingsleder. Hun har vært aktiv i fagpolitisk arbeid i hele sin yrkesaktive karriere og har lang erfaring som tillitsvalgt på ulike nivåer.

Åshild S. Johnsen
Jobber som miljøterapeut på barnevernsinstitusjon. Hun har vært aktiv i fagpolitikk siden studietiden. Hun har vært aktiv tillitsvalgt på ulike nivåer i store deler av sin yrkesaktive karriere.

Resten av styret

Ida Skjerve jobber som barnevernskonsulent i Ski kommunes barneverntjeneste. -Jeg er opptatt av rammevilkår for drift og utvikling av de kommunale barneverntjenestene og tilgangen på hjelpetiltak på de ulike nivåene. Jeg mener det er viktig å fokusere på lønnsforhold, men også arbeidsforhold til de som jobber i barnevernet.

Hanneke Ørne Bruce er teamleder for BYMIF, et omfattende ressurssenter for enslige mindreårige flyktninger i Oslo Kommune. -Jeg er opptatt av faglig kompetanse også for ledere og det vet jeg blir ivaretatt av Akademikerforbundet og BiA. Unio er også den hovedsammenslutning der flesteparten av våre samarbeidspartnere er organisert. Dette er også med på å gi en større gjennomslagskraft når vi skal forhandle om lønn og arbeidsforhold. Jeg mener det er stort behov for et større fokus på den kompetanse som barnevernspedagoger bidrar med på mange velferdsarenaer for barn, unge og deres familier.

Heidi Ingebrigtsen Bordi er teamleder ved Søndre Nordstrand barneverntjeneste. Jeg er særlig opptatt av hvordan barn og ungdom blir hørt i møte med den kommunale barneverntjenesten og at barneverntjenesten har gode rammevilkår til å utøve den samfunnsoppgaven den er satt til å gjøre. Jeg mener det er viktig å fokusere på kompetansen som den enkelte ansatte har og tjenesten som helhet samt hvordan tilrettelegge tjenesten slik at de ansatte kan utøve sin faglighet best mulig.

Jan Storø
Førstelektor ved HiOA og har utmerket seg særlig med sitt engasjement for miljøterapi og ettervern. Jan Storø er også med i ekspertutvalget.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as