Behov for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen

I dag la Frontfagsmodellutvalget (Holden IV) frem NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi.på en pressekonferanse i Finansdepartementet  

 

Unio støtter hovedsakelig de økonomiske vurderingene og analysene i Holden 4-utvalget, og vi er også enig i behovet for en fortsatt koordinert lønnsdannelse i Norge.

Unio og Akademikerne med sine til sammen 650. 000 medlemmer mener imidlertid at utvalgets flertall ikke gir et troverdig svar på den bemanningskrisen som store deler av offentlig sektor står i. Utvalgets rapport viser tydelig behovet for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Alternativet kan fort bli en kraftig svekkelse av det offentlige tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv, eller en storstilt privatisering av grunnleggende helse og omsorgstjenester i velferdsstaten. Det er ikke en ansvarlig utvikling.

Må være mulig å bruke lønn som virkemiddel

– Privat sektor bruker lønn som virkemiddel for å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft. Det samme må være mulig i offentlig sektor dersom vi skal opprettholde kvaliteten i de offentlige tjenestene, og sikre nok kvalifisert arbeidskraft i offentlig sektor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as