Beordring til vaksinasjonsprogram

Akademikerforbundet får en del spørsmål om hvilke regler som gjelder når det kommer til beordring til tjeneste i forbindelse med vaksinasjonsprogram i kommunene. Alle større arbeidsintensive tiltak hvor ansatte må påregne økt arbeidsbelastning skal være gjenstand for drøfting i medbestemmelsesapparatet. Informasjon om både midlertidige og varige endringer i arbeidsoppgaver skal også drøftes med hver enkelt ansatt så tidlig som mulig.

Det er ansatte i helse- og omsorgstjenestene som kan beordres, dette er gitt i Helseberedskapsloven §§ 1-4 og 1-5. Dette forutsetter likevel at den enkelte arbeidstaker har den kompetansen og eventuelt sertifisering som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene.

For øvrige ansatte vil det være den alminnelige styringsretten som gjelder. Dette innebærer at det mest sannsynlig må foreligge en frivillig avtale for å endre arbeidsoppgavene ut over grunnpreget i stillingen.

Akademikerforbundet oppfordrer alle til å bidra på sin måte for å dempe den negative effekten av pandemien. Det er likevel viktig at vi respekterer forpliktelsene gitt i lov- og avtaleverk.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as