BiA: Høringssvar – fire forskrifter til barnevernsloven

Akademikerforbundet har gitt høringsinnspill til fire forskrifter til barnevernsloven: medvirkning, samtaleprosess og to om godkjenning av institusjon. Akademikerforbundet og Barnevernspedagogene er veldig glade for at forskriften om medvirkning kommer. Den bidrar til å tydeliggjøre forventningene til barn og unges medvirkning i barnevernet og har en god verdimessig forankring og tydeliggjør egenverdien barn og ungdom har. Vårt høringsinnspill har særlig fokus på at medvirkning er en kontinuerlig og dynamisk prosess, og dette må komme tydeligere frem i forskriften.


Vedlagt er BiA's høringssvar.

/share/mime/48/pdf.png Høringssvar – fire forskrifter til barnevernsloven
(barnevernspedagogene-i-akademikerforbundet-horing-fire-forskrifter-barnevernsloven.pdf, 168kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as