BiA engasjerer seg

BiA har hatt flere innlegg i pressen. Her finner du lenker til noen av dem.

BiA i media

De glemte barnevernbarna av Veronika Paulsen og Jan Storø

Glass-jentesaken - et lærestykke av Jan Storø

Debatten om fremtidens barnevern ønskes velkommen av Anne Grønsund

BiA uttalte seg i høring

BiA sendt uttalelse til høringen NOU 2016: 6 Ny barnevernslov – sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse

Hele uttalelsen ligger nedenfor.

/share/mime/48/pdf.png Høring NOU 2016.16 Ny barnevernslov – sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse
(162961-9-horing-nou-2016.16-uttalelse-bia.pdf, 879kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as