BiA ønsker innspill

Faggruppa Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) har på vegne av Akademikerforbundet startet opp arbeidet med å utforme høringssvar til NOU 2023: 7 Trygg barndom, sikker fremtid — Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet. Vårt styremedlem Siri Ellefsen Selvnes har sittet i referansegruppa til barnevernsutvalget.

Det er et stort og viktig arbeid som barnevernsutvalget har gjort. Nå er det et viktig arbeid som står foran oss i Akademikerforbundet med å gi våre tilbakemeldinger på de 118 forslagene som ligger på bordet. Les NOUen her: NOU 2023: 7 - regjeringen.no. Vi anbefaler å starte ut med å lese kapittel 30, som gir en god oversikt over alle forslagene.

 
Vi vil gjerne ha innspill fra dere! Hva er du opptatt av, og hva syns du om forslagene som fremmes?

Det er et omfattende dokument, og dere trenger ikke kommentere alle forslagene. Men, det er fint om du sier noe om hva du syns er virkelig gode forslag, og hvilke forslag som du ikke er enig i.

Vi arrangerer et åpent møte for alle medlemmer i Akademikerforbundet på Teams tirsdag 23. mai kl. 19.00, for de som vil bidra med innspill på den måten og delta i diskusjonene. Meld i så fall om at du ønsker dette til elleng@akademikerforbundet.no eller på kurssiden så får du invitasjon. Og, ta gjerne med kollegaer som lurer på hva Akademikerforbundet er. 

Vi trenger innspillene innen fredag 26. mai, og de kan sendes til elleng@akademikerforbundet.no   

Har du spørsmål eller vil lufte noe, så kan du også ta kontakt på telefon 98619828.

 

God lesning! Vi ser frem til å høre fra dere.

Mvh. Ellen Galaasen

Leder av Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet

Tlf. 98619828
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as