Barnevernspedagogens faglige profil må styrkes!

Barnevernspedagoger er viktige i tjenestene for barn og unge. Retningslinjene for barnevernspedagogutdanningen trenger en tydeligere faglig profil

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) har avgitt høring om fremtidens retningslinjer for barnevernspedagogutdanningen. 

BiA mener at barnevernspedagogens faglige profil må styrkes, og den faglige plattformen tydeliggjøres. Det mangler også en helhetlig struktur, og BiA foreslår en inndeling av retningslinjene som synliggjør barnevernspedagogens kjernekompetanse på en bedre måte:

1. Utvikling av yrkesrolle, etikk og samarbeid for barnets beste
2. Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis
3. Sosialpedagogisk perspektiv på oppvekst
4. Mestringsbyggende relasjoner med barn, ungdom og foreldre
5. Barnevernsfaglig arbeid og barns omsorgsbetingelser
6. Miljøterapeutisk og utviklingsstøttende arbeid

- Vi har videre pekt på behovet for å styrke grunnutdanningens innhold og nivå, slik mange offentlige utredninger også har gjort de senere år, sier leder i BiA Anne Grønsund. Dette er viktig for å sikre en forsvarlig ramme om utdanningen slik at barnevernspedagogen utvikler en profesjonell identitet som møter kompetansebehovet i tjenestene. Kompleksiteten i arbeidet som barnevernspedagogene utfører er høy, og grunnkompetansen må derfor være god. En femårig fagintegrert klinisk orientert utdanning gir større mulighet for å både gi sterk analytisk kompetanse og god handlingskompetanse.

- Barnevernspedagoger er viktige i tjenestene for barn og unge. Retningslinjene for barnevernspedagogutdanningen trenger en tydeligere faglig profil, fastslår lederen i BiA.

Les mer om høringssvaret her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as