f.v: Thanh Nguyen, Mizanur Rahaman, Svein Kvammen, Hege Wikestad, Jorunn Mørch Aasan, Sven Bang Pedersen, Rakel Kristiansen, Mariann Hvidsten og Alfred Sørbø. Bjørn Skyllingstad og Per Øystein Bentstuen var ikke tilstede da bildet ble tatt

Valg av politisk ledelse for perioden 2017-2019

I dag ble det avholdt valg på Akademikerforbundets landsmøte på Sundvolden.

Alfred Sørbø fikk fornyet tillit og går inn i sin syvende periode som forbundsleder.

Det nye hovedstyret

Alfred Sørbø (leder)
Jorunn Mørch Aasan (nestleder)
Svein Kvammen (medlem)
Svend Bang Pedersen (medlem)
Thanh Nguyen (medlem)
Mizanur Rahaman (medlem)
Mariann Hvidsten (medlem)

Hege Wikestad (vara)
Per Øystein Bentstuen (vara)
Bjørn Skyllingstad (vara)
Rakel Kristiansen (vara)

Det nye styret tiltrer 1.1.2017.

-For Akademikerforbundet vil arbeidslivspolitikk og lønnspolitikk være viktig i kommende landsmøteperiode, sier den gjenvalgte lederen.
-For å lykkes i arbeidet med å ta vare på medlemmene, er lokallagsbygging viktig. At medlemmene på en arbeidsplass har en tillitsvalgt som ivaretar interesser og behov er en grunnleggende forutsetning om vi skal kunne ta vare på så mange. Akademikerforbundet har lykkes i å bygge et sterkt faglig fellesskap med motiverte tillitsvalgte. Det blir viktig å bygge videre og forsterke dette fellesskapet.

Ettersom den lokale lønnsdannelsen stadig forsterkes, blir det viktig i kommende valgperiode å styrke kompetansen blant tillitsvalgte og forhandlere i forhandlingsarbeid.
Forbundet har et stort vekstpotensial og det blir viktig å arbeide aktivt for å tiltrekke seg nye medlemmer i så vel offentlig som privat sektor.

Akademikerforbundets samfunnspolitiske arbeid vil også være viktig de kommende år gjennom Uniofellesskapet og ved selvstendig arbeid. Forbundets mange kunnskapsrike medlemmer er en ressurs som forbundet kan utnytte i dette arbeidet. Akademikerforbundet bør over tid bli en mer synlig og kjent arbeidstakerorganisasjon fortrukket av langtidsutdannede, sier Alfred Sørbø.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as