Brudd i forhandlingene i staten

Det ble brudd i forhandlingen  i staten , sier forbundleder Alfred Sørbø som deltok i forhandligene i Unio stat. 

– Avstanden mellom partene var for stor til at vi kunne finne en forhandlingsløsning. Nå må vi få assistanse av riksmekleren, sier forhandlingsleder i Unio stat, Petter Aaslestad.

– Staten har ikke imøtekommet oss på våre krav, samtidig som de legger opp til en svekkelse av dagens avtale, sier Petter Aaslestad.

Hvorfor valgte Unio å bryte forhandlingene?
- Avstanden mellom partene var rett og slett for stor til at vi kunne finne en forhandlingsløsning. Nå må vi få assistanse av riksmekleren, sier Aaslestad.

Hva gjorde at avstanden var så stor?
- For det første fordi staten ønsket å avskaffe både lønnstabellen og lønnstrinn. Det kunne ikke vi godta, fordi det er viktige mekanismer for å sikre en forutsigbar og rettferdig lønnsutvikling for våre medlemmer. For det andre kunne vi ikke godta den økonomiske profilen i statens tilbud. Det er avgjørende for oss å sikre kjøpekraften til våre medlemmer, og det blir vanskelig hvis en for liten andel av midlene fordeles sentralt.

Bruddet skjedde to dager før forhandlingsfristen gikk ut – hvorfor ikke prøve litt til?
- Vi hadde mottatt statens siste tilbud, og det tilbudet var det ikke mulig å gå videre med. Staten responderte ikke på våre krav, og vi kunne ikke godta at både lønnstabell og lønnstrinn ble fjernet.

Hva er prosessen videre nå?
- Meklingen starter allerede onsdag 2. mai, og meklingsfristen er onsdag 23. mai klokken 24.00. Hvis partene ikke har kommet til enighet da, blir det konflikt, avslutter Aaslestad.

Her er Unios siste krav (krav 3)
Her er statens siste krav/tilbud (krav 4)

/share/mime/48/pdf.png Bruddprotokoll
(bruddprotokoll.pdf, 2MB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as