Brudd i KS Bedrift

03.06.2016. Det er brudd i hovedoppgjøret for konkurranseutsatte bedrifter i kommunene. Oppgjøret går dermed til mekling.

Etter to dager med forhandlinger, brøt Unio og de andre forhandlingssammenslutningene forhandlingene med KS Bedrift i går kveld. Det var spørsmålet om pensjon som gjorde at partene ikke kom til enighet. Alle organisasjonene som deltok under forhandlingene valgte å bryte. Foruten Unio gjelder dette LO Kommune, YS og Akademikerne. 

Når meklingen vil finne sted er ennå ikke avklart. Ytterligere informasjon kommer når det videre forløp er nærmere avklart.

– Vi er skuffet over at pensjonsspørsmålet ikke lot seg løse i dette oppgjøret. Arbeidsgivers krav til endringer kunne ikke aksepteres, selv om arbeidstakersiden kom med konstruktive forslag til løsning, sier forhandlingsleder for Unio Geir Lyngstad Strøm. 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as