Brudd i lønnsforhandlingene i staten

- Med den store avstanden det var mellom statens tilbud og vårt krav, var ingen annen utvei enn å bryte forhandlingene. Ansatte i staten har hatt en svak lønnsutvikling gjennom de siste årene. Vi kan ikke år etter år akseptere at ansatte i staten skal henge etter lønnsmessig. For å rekruttere og beholde viktig kompetanse, er det behov for et lønnsløft i staten, sier Mizanur Rahaman, som er Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg i staten.

Unio valgte i dag å bryte lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte, sier Unio stat-leder Guro Lind. Oppgjøret går nå til mekling.

Unio organiserer rundt 35.000 medlemmer i staten. De største gruppene er forskere og politiansatte.

Fristen for forhandlingene i årets hovedoppgjør i staten var satt til midnatt lørdag 30. april, men Unios forhandlingsleder Guro Lind valgte å bryte forhandlingene fredag ettermiddag.

– Statens tilbud var rett og slett for dårlig. Vi stod for langt fra hverandre i diskusjonene om økonomi til at det var fruktbart å fortsette. Nå trenger vi hjelp fra Riksmekleren, sier Lind.

Statistikken viser at de statsansatte har hatt svak lønnsutvikling de siste årene.

– De siste to årene har lønnsutviklingen i staten vært vesentlig lavere enn i privat sektor, og også lavere enn i industrien. Årets lønnsoppgjør må gjøre noe med dette lønnsgapet. Vi kan ikke akseptere at ansatte i staten med høy kompetanse og viktige oppgaver, år etter år kommer dårligere ut enn andre grupper. Jeg er skuffet over at staten ikke tar større ansvar for sine ansatte og sitt samfunnsoppdrag, sier Guro Lind.

Hun understreker at det har vært konstruktive forhandlinger om andre elementer enn den økonomiske rammen. Arbeidet med en ny, felles tariffavtale med Akademikerne har hatt god framdrift.

Meklingen har frist mandag 23. mai klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen, er Unio i streik fra tirsdag 24. mai.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as