Brudd i Virke-forhandlingene

09.09.2016. Unio-forbundene brøt forhandlingene med Virke for medlemmene innen helse-, utdanning- og kultursektoren i natt kl. 01.05. Forbundene i Akademikerne og Lederne brøt samtidig.

-Etter krevenede forhandlinger var det nødvendig for Akademikerforbundet å gå til brudd, sier rådgiver Martin Ølander.

Bruddet er i hovedsak begrunnet i at Virke ønsket styringsrett på endringer til hybrid-pensjon i blant annet spesialisthelsetjenesten, skoler og høyskoler. Dette kunne ikke forbundene i Unio slutte seg til. I tillegg var det flere utestående spørsmål som tidligere i år er løst i korresponderende tariffområder.

Vi kommer tilbake til oppgjørets videre prosess.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as