Bruk barnevernspedagogens kompetanse i skolehelsetjenesten

Anders Folkestad (leder Unio), Lisbeth Normann (statssekretær) og Anne Grønsund (leder for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet) er enige om at man kan ta ut en stor gevinst ved økt samhandling mellom de ulike helsetjenestene.

27.8.15 Anne Grønsund, leder for Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) var i dag med en delegasjon fra Unio i møte med statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet. Målet med møtet var å få en dialog rundt Stortingsmelding nr. 26 om primærhelsetjenesten.

I stortingsmeldingen legges det stor vekt på at vi må tenke bredt og helhetlig. Tjenestene må være flerfaglige og skape mer helhet for pasienten.

For barn i barnevernet er det utrolig viktig at vi kvitter oss med det tradisjonelle skille mellom barnevern og helse. Det må generelt bli bedre samarbeid mellom helsetjenestene og barnevernet. Det er et stort antall barn som ikke får den helsehjelpen de trenger. Det må legges til rette for et bedre og tettere samarbeid.

Meldingen legger vekt på flerfaglige tjenester hvor vi i større grad utnytter de ulike profesjonenes kompetanse. BiA lederen mener barnevernspedagogene har en kompetanse som uten tvil er viktig i helsearbeidet rundt barn og unge. ”Særlig i skolehelsetjenesten bør vi trekke inn barnevernspedagogene. Det handler om å møte behovene til barn der de er”, sier Grønsund.

Nye kompetansekrav må til
Det stilles nå kompetansekrav til alle helsetjenester og det er oppsiktsvekkende at det ikke også lages dette for barnevernstjenestene. ”Hvis vi skal sørge for at kommunen samlet sett har riktig og tilstrekkelig kompetanse må vi se tjenestene i helhet. Da holder det ikke at barneverntjenesten ikke har klare, definerte kompetansekrav”, sier Anne Grønsund
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as