Chalak Kadri - på valg i studentutvalget

Om meg
Jeg er klar over at det er litt vrient å uttale navnet mitt. Det er et ekte kurdisk navn, og betyr engasjert/flink. Det kan diskuteres hvor flink jeg er, men det er ingen tvil om at jeg er veldig engasjert. Jeg går andre året juss ved Universitet i Sørøst-Norge i Ringerike hvor jeg trives godt som student. Jeg sitter i styret til Studentsamskipnaden til USN og jobber som frivillig saksbehandler i Gatejuristen. Ellers liker jeg bare å lene meg tilbake og lese en science fiction-bok eller høre en podcast.

Og mitt engasjement

Som jusstudent tenker jeg at koronakrisen viste oss at studenter er en av de sårbare gruppene i samfunnet med tanke på hvilke rettigheter vi har når en krise som koronapandemien inntreffer. Epedemien viste at vi studenter plutselig kan stå uten noen former for rettigheter i et samfunn hvor vi tar for gitt at vi alle har rett på de samme velferdsgodene. Jeg mener at studentpolitikken har et stort potensiale for forbedring og utvikling.
Om jeg blir valgt, vil jeg engasjere meg og påvirke studentenes hverdag, og sørge for at studenter har en tilrettelagt studiehverdag når det gjelder utdanningskvalitet velferdstilbud. Jeg ønsker å ta med meg mine erfaringer fra tidligere organisasjonsarbeid. Samtidig vil jeg ta med meg videre erfaringer og kunnskaper jeg får i studentutvalget. Jeg synes at det vil være veldig lærerikt og spennende å sitte i studentutvalget til Akademikerforbundet.

Hjertesaker

Likestilling og rettferdighet er noe jeg brenner for. Jeg ønsker like rettigheter for alle som betaler skatt. Hardtarbeidende studenter som i utgangspunktet har trangt med penger straffes når krisen rammer. Vi skatter og bidrar til felleskapet, så hvorfor skal vi ikke få tilbake velferdsgoder når vi virkelig trenger det? Vi studenter slipper ikke å skatte når vi jobber ved siden av studier.
Studenter må på linje med alle andre arbeidstakere kunne søke om dagpenger og andre velferdsgoder. Jeg mener at vi ikke kan ha en studentpolitikk som rammer oss skjevt

Koronahverdagen som student

Det er helt klart at koronapandemien har snudd opp ned på hverdagen, særlig i mars. Det var stor usikkerhet. Hjemmekontor som «arbeidsplass» var noe jeg er uvant med. Før korona brukte jeg mye av tiden min på skolen, men etter korona så jeg at jeg må legge opp hverdagen slik at jeg får kabalen til å gå opp. Det å holde effektiviteten oppe var noe av det mest krevende. Jeg opplever fortsatt stor usikkerhet om hvordan høsten vil bli. Jeg tar høyde for at det blir stengning av samfunnet slik at jeg må studere hjemme. Når mye av studiehverdagen og tiden blir selvstudiet pga. færre forelesninger, så føler jeg at jeg går glipp av et godt og bedre læringsutbytte.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as