Dato er satt for frivillig nemnd i lønnsoppgjøret for sykehusene

Dato er satt for frivillig nemnd i Unios og Spekters lønnsoppgjør for spesialisthelsetjenesten. Nemnda vil behandle arbeidstvisten 23. august

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as