Det er uaktuelt å bruke hastelov på utvidelse av arbeidstiden

– Det er helt uaktuelt å utvide rammene for arbeidstid for våre folk i frontlinjen for å bekjempe koronaepidemien, sier Unio-sjef Ragnhild Lied til Dagbladet.

Partene i arbeidslivet har mottatt en henvendelse fra Arbeids- og sosialdepartementet som ber oss gi innspill på områder hvor det er behov for å utvide muligheten for å jobbe lange dager.

Unios svar er at det er helt uaktuelt å utvide rammene for arbeidstiden. Årsaken er at allerede inngåtte avtaler sikrer nødvendig fleksibilitet.

Flere avtaler er inngått allerede

Sykepleierne har blant annet gitt avkall på retten til fri to av tre helger. Kommuner og sykehus er i tillegg gitt adgang til å pålegge ansatte å jobbe inntil 69 timer i uka.

På vegne av Unio-organiserte sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og radiografer avviser vi forespørselen som kom fra ASD denne uka.

Færrest mulig syke og utbrente

Vi går inn i en periode med vedvarende høy belastning på helsetjenesten.

– Nå må vi ta ekstra vare på frontlinjesoldatene. De skal bidra til at vi andre kommer oss gjennom krisa, sier Ragnhild Lied. Uforsvarlige utvidelser av arbeidstiden nå vil virke stikk motsatt – bidra til enda flere blir syke og utbrente, mener hun.

Sykepleierne og annet helsepersonell er av de viktigste ressursene i arbeidet med å ta vare på smittede og hindre at smitte spres. Helsepersonell har en høyere risiko for smitte enn andre arbeidsgrupper. Det er fordi de er i tett og vedvarende kontakt med pasienter – også smittede.

Det vil ikke være klokt av regjeringen å bruke fullmaktsloven på dette området. Det vil skape uro og frustrasjon blant store grupper av helsepersonell.

Koronaloven

Stortinget vedtok koronaloven tirsdag 24. mars. Den gir regjeringen anledning til å endre lover på kort varsel.

Under behandlingen i Stortinget av koronaloven ble det understreket at i alle spørsmål som berører arbeidslivets regler, plikter regjeringen å involvere partene i arbeidslivet, og legge stor vekt på å komme til enighet med disse. Det er derfor departementet nå henvender seg til partene.

Det er kritisk og helt avgjørende at helsepersonell har en forsvarlig arbeidssituasjon nå. Det trengs et ekstra fokus på helse, miljø og sikkerhet.
Det er tatt betydelige grep i trepartssamarbeidet for å få sykehus, kommunehelsetjeneste og andre helseinstitusjoner til å ivareta samfunnsoppdraget. De ansatte i helsektoren har allerede inngått svært fleksible avtaler med arbeidsgiverne.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as