f.v: Mizanur Rahaman, Øystein Bentstuen, Alfred Sørbø, Jorunn M. Aasan, Svein Kvammen, Bernt Erik Jørgensen og Thomas Jahreie. Catrine R. Aronsen, Berit Reppesgård og Anne Grønsund var gått da bildet ble tatt.

Det nye hovedstyret i Akademikerforbundet

Landsmøtet har i dag fredag 15. november valgt ny politisk ledelse for perioden 2020-2022.

Det nye styret

Akademikerforbundets landsmøte har satt sammen og valgt et svært kompetent styre for den kommende landsmøteperioden. Sammensetningen sikrer kontinuitet mot et generasjonsskifte som er i anmarsj. Forbundet har potensiale til å styrke det politiske arbeidet.

Alfred Sørbø ble gjenvalgt og går inn i sin åttende periode som forbundsleder.

Mizanur Rahaman ble valgt som nestleder. Han har vært styremedlem i inneværende periode.

Svein Kvammen (gjenvalg), Jorunn Mørch Aasan (gjenvalg), Per Øystein Bentstuen (gjenvalg), Hege Wikestad (gjenvalg) og Anne Grønsund (ny) ble valgt som styremedlemmer.

Thomas Jahreie (ny), Catrine Rosanoff Aronsen (ny), Bernt Erik Jørgensen (ny) og Berit Reppesgård (ny) ble valgt som varamedlemmer.

Store nasjonale og internasjonale utfordringer i perioden

I kommende landsmøteperiode vil politikken være preget av både nasjonale og internasjonale utfordringer som må løses. Noe av dette er nedfelt på en kortfattet måte i FNs bærekraftmål. Akademikerforbundets politikk understøtter nødvendigheten av et grønt skifte med fokus på en bærekraftig utvikling. Dette vil hovedstyret sammen øvrige organisatoriske ledd arbeide videre med og følge opp i landsmøteperioden.

- Politikken knyttet lønns- og arbeidsvilkår, økonomisk og sosial trygghet er forbundets viktigste oppgave, fastslår forbundsleder Alfred Sørbø.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as