Fv.: Maria Forfod, Haldis Hegstad, Maria Prasir Cappelen, Ingebjørg Myklebust Øren

DiA holdt sitt første årsmøte 23. april

I forbindelse med at Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) inviterte til en to-dagers konferanse for sine medlemmer 22. – 23. april, ble også fag- og interessegruppens første årsmøte holdt. 

Det var i slutten av mars 2021 at en gruppe dyrepleiere kontaktet Akademikerforbundet for å undersøke om forbundet kunne passe for deres profesjon. Resultatet dannelsen av DiA og et interimstyre som har jobbet godt frem mot gårsdagens årsmøte for å etablere DiA som en viktig stemme i bransjen. En stor del av DiAs medlemmer er studenter og studentlagene fra Nord Universitet og NMBU var godt representert på årsmøte i tillegg til de store veterinærkonsernene og mindre uavhengige klinikker. Årsmeldingen for 2022 kunne fortelle om et innholdsrikt år hvor DiA har befattet seg med alt fra tilstedeværelse på fadderukene til krav om opprettelse av tariffavtale. Årsmøte valgte også et nytt styre for tiden fremover og nyvalgt leder, Haldis Hegstad, legger ikke skjul på at det vil bli høyt aktivitetsnivå også i året som kommer.  

- Jeg er takknemlig for tilliten jeg og resten av DiA styret nå har fått fra medlemmene. Bransjen vår står overfor store utfordringer og vi må være en tydelig stemme for dyrepleiernes rettigheter i arbeidslivet, sier Haldis Hegstad, leder DiA.

DiA Styret:

  • Haldis Hegstad, leder
  • Maria Prasir Cappelen, nestleder
  • Julie Ragnhild Kjelsrud, styremedlem
  • Maria Forfod, styremedlem
  • Ingebjørg Myklebust Øre, vara

 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as