Digitalisering - hva kreves av ledere?

Hvordan skal du som leder forholde deg til digitalisering?
-Ledere må sette seg i førersetet, sier Linda Lai i en artikkel på ledernytt.no. «Digitalisering» høres kanskje ikke så spennende ut. Det assosieres ofte med effektivisering og rasjonalisering av eksisterende prosesser. Men digital teknologi byr også på store muligheter for innovasjon og forretningsutvikling. Her bør ledere sette seg selv i førersetet hvis de tar lederrollen på alvor. I motsatt fall risikerer de å gå glipp av viktige muligheter til å forbedre måloppnåelse og verdiskaping.

Kjernen i innovasjon basert på digital teknologi, er å utvikle nye og bedre tjenester og nye og bedre arbeidsprosesser som gir kunder eller brukere en klar merverdi. Dette krever ikke bare kompetanse om markeder og kunder, men om hvilke muligheter digital teknologi gir både i dag og i fremtiden. Digital teknologi byr på et hav av muligheter for forretningsutvikling samt bedre ressursutnyttelse og verdiskaping.

Må beherske digitale medier

Ledere trenger også kompetanse i hvordan de kan bruke digital teknologi i rollen som leder. Stadig mer kommunikasjon, både innad i en organisasjon og utad, skjer gjennom digitale medier som epost, interne og eksterne nettsider, blogger og sosiale medier.

Ledere må kunne hente inn og bruke informasjon fra digitale kilder. De må også kommunisere hensiktsmessig og profesjonelt i ulike kanaler.

Digitale minimumskrav

I spennet fra digitalisering til innovasjon, hvilken digital kompetanse bør så etterspørres hos en leder?

Linda Lai lister opp seks digitale krav til ledere:

  1. Ledere må ha nødvendig innsikt i eksisterende og fremvoksende teknologiske plattformer og verktøy.
  2. Ledere må kunne bruke informasjon fra digitale medier på en effektiv måte og utvise god kildekritikk.
  3. Ledere må være bevisst på hvordan de kan utvikle en profesjonell digital profil og identitet, innad og utad.
  4. Ledere må kunne bruke digitale medier til merkevarebygging.
  5. Ledere må kunne benytte seg av digitale medier til å utvikle et personlig læringsnettverk.
  6. Ledere må ha evne til å bruke digital teknologi som en integrert del av lederskapet.


Det bør stilles tydelige krav til digital kompetanse ved rekruttering av ledere. Alle søkere til en lederstilling bør få følgende spørsmål:
«Hvordan kan du konkret se for deg at moderne, digital teknologi kan brukes for å utvikle bedre tjenester/produkter, bedre arbeidsprosesser og et bedre omdømme for vår virksomhet?»

Både spørsmålet og svarene er viktigere enn mange tror, sier Lai.

Hvordan få de ansatte med?

Det ligger til menneskets natur å være redd for og skeptisk til det som er nytt og ukjent. Ikke alle ansatte er positive til å ta i bruk nye løsninger.

Noen råd til lederen:

  • Skap forståelse for hva man ønsker å oppnå – før systemopplæring.
  • Involver mellomlederne i prosessen
  • Jobb kontinuerlig med tilpasset kommunikasjon
Om Linda Lai

Professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI. Forsker og underviser om makt, påvirkning, innflytelse, beslutninger, kompetanseledelse, motivasjon m.m. og brenner for dette. Hun har holdt foredrag på to av Akademikerforbundets lederkonferanser.

Kilder:

Store norske leksikon
Ledernytt.no, «Seks digitale krav til ledere»
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as