Digitalt nettverksfellesskap til felles nytte

Helge Haga er Akademikerforbundets tillitsvalgte hos Statsforvalteren i Rogaland. Vi finner han på Helse- og sosialavdelingen hos Statsforvalteren. Der har han 13 medlemmer med seg.

Tekst: Carl-Erik Christoffersen

Digital kommunikasjon styrker mulighetene til samarbeid, engasjement og deltakelse, nærmest uavhengig av hvor du befinner deg. For en landsdekkende demokratisk medlemsorganisasjon er det en bra ting. For å utnytte dette har sekretariatet i Akademikerforbundet tatt initiativ til at tillitsvalgte hos statsforvalterembetene har etablert et digitalt nettverk for regelmessige møter på nett.
- Jeg er litt stolt av sekretariat, over at de er så aktive og pådrivere, legger Helge Haga til, og jeg tror det er andre som er litt misunnelige på oss der. Han jobber med folkehelsepolitikk og tilsyn med petroleumsvirksomheten. Statsforvalteren i Rogaland har en nasjonal funksjon for petroleumsvirksomheten. Den medfører at han og kollegene fører tilsyn med helsetjenesten, drikkevannsforsyningen og næringsmidler på den norske kontinentalsokkelen.

Digitale plattformer

Under pandemien har det blitt normalt å ha kontakt på ulike digitale plattformer. Dette kan også utnyttes hvis man ønsker å etablere interessefellesskap på tvers av geografiske plasseringer. Hos Statsforvalterne har våre tillitsvalgte nå funnet ut at dette er nyttig. På denne måten oppnår de en horisontal deling av kunnskap og erfaringer.


- Dette bidrar til å lette vår hverdag, sier Helge Haga. Vi tillitsvalgte hadde ikke noe forum vi møttes i før pandemien. Men etter de første digitale møtene, forstod vi raskt at dette var en nyttig samhandlings- og samarbeidsarena. For vår del ble det svært positivt fra dag én. Vi ble kjent med kolleger fra forbundet på de andre embetene. Vi så jo umiddelbart at det var de samme spørsmålene, utfordringene og problemstillingene vi sitter med. Gjennom dette nettverket kunne vi ha en nyttig erfaringsutveksling mellom oss. Vi har alle kompetanse og erfaring på ulike områder, og gjennom nettverket kan vi dele dette med de andre deltakerne. Og nå har vi hatt faste møter i rundt halvannet år, forteller han.

Temaer som tas opp er svært variert. Vi har diskutert mye det som går på samarbeidet med embetsledelsen. Også tema som medbestemmelse har vært oppe, hvilken medbestemmelsesgrad og på hvilke nivåer de tillitsvalgte blir involvert i hele virksomheten.

Hva med tiden etter pandemien?

Det ser ut til at pandemien vil pågå et godt stykke inn i framtiden. Vi spør Helge Haga om hvordan han ser for seg behovet for digitale nettverk etter pandemien?
- For vår del ser vi for oss at dette blir det viktig å holde fast på. Det kan godt være at vi en gang kan ta et fysisk møte, men det å ha muligheten til å ha et digitalt nettverk der vi enkelt og raskt kan samles, vil være viktig å sikre også i framtiden.

Alle Statsforvalterembetene er pr. i dag ikke med i dette nettverket. Av de ti embetene vi har er vi i dag seks som deltar i nettverket. Det blir viktig å få også de resterende med, sier Helge Haga. Det å ha en etablert arena er en stor styrke for oss tillitsvalgte.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as