Du inviteres til å medvirke i Akademikerforbundets tariffarbeid

Akademikerforbundet ønsker at du som medlem skal ha anledning til å medvirke i tariffarbeidet.  

Vi har derfor sendt ut en spørreundersøkelse til alle yrkesaktive medlemmer i offentlig sektor (vi har ikke sendt til de stedene som ikke har gjennomført lokale forhandlinger ennå). Svarene vil vi bruke i arbeidet med tariff i 2020.

Spørreundersøkelsen har en kort og en utvidet versjon. Du velger selv i hvilket omfang du vil svare.
Kortversjon tar ca. ett minutt å svare på. Velger du å svare på hele spørreundersøkelsen, tar dette ca. fire minutter.

Svarer du på hele spørreundersøkelsen, er du med i trekningen av et gavekort på 3000 kr.
Vi ber om svar innen 17. november 2019.

Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen pr. mail, kan du ta kontakt med ane.n.dreyer@akademikerforbundet.no.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as