Du kan få 7,6 millioner i ulykkesdekning

Dersom du er «singel», kan du kjøpe ulykkesforsikring med forsikringssum 7,6 millioner kroner gjennom medlemskapet i Akademikerforbundet. Har du ektefelle/samboer og barn, må du dele med dem, men du har fortsatt god dekning til meget lav pris. Les her hvordan du skaffer deg en slik forsikring:

Alle nye medlemmer (med unntak av studentmedlemmer) blir automatisk med på vår obligatoriske forsikring (forutsatt at man ikke reserverer seg mot forsikringen). Forsikringen består av livsforsikring, uføreforsikring og kritisk sykdomsforsikring for deg, samt en ulykkesforsikring som også dekker familien.

Familieulykkesforsikringen dekker hele familien ved ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet.

Er du singel, får du alt - har du familie, må du dele (se tabell nedenfor).

Sørg for å ha høy nok dekning for alle medlemmene i familien

Dersom du synes disse dekningene er for snaue, kan du kjøpe vår frivillige familieulykkesforsikring i tillegg. Er du «singel», dekker den hele 60 G – vel 5,6 millioner – ved 100 % medisinsk invaliditet. Dette kommer i tillegg til dekningen på 2 millioner som ligger i den obligatoriske forsikringen. Har du ektefelle/samboer, er dekningen på denne forsikringen 2,8 millioner på deg og det samme på din partner.

Har du barn under 21 år, er hvert barn dekket med minst 26 G (over 2,4 millioner)

Ulykkeseksempel

Medlem i Akademikerforbundet har forbundets obligatoriske ulykkesforsikring. I tillegg har medlemmet kjøpt frivillig familieulykkesforsikring. Medlemmet som har både ektefelle og barn blir utsatt for en bilulykke – både medlem og barnet blir 50 % medisinsk invalid.
Erstatningen blir som følger:
Medlemmet får erstatning på kr 1 236 340
Barnet får erstatning på kr 1 817 242.

Utbetaling fra andre forsikringer vil kunne komme i tillegg.

Pris

Den frivillige familieulykkesforsikringen koster kr 1 084 per år.

Bestill

Den frivillige familieulykkesforsikringen kan du bestille på
telefon 21 02 33 69, eller på e-post forsikring@akademikerforbundet.no. Les mer om de gode medlemsforsikringene på www.akademikerforbundet.no/forsikring




 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as