Dyreverdenens sykepleier

Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) er en forholdvis ny fag- og interessegruppe i forbundet. Totalt er det i dag 12 dyrepleiere på ulike arbeidsplasser som er medlemmer der. Med stadig flere ferdigutdannede dyrepleiere fra universitetet, er potensialet for nye medlemmer raskt økende.

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

Haldis Hegstad (32) er i dag leder av interimsstyret i fag- og interessegruppen DiA. I neste omgang vil det bli et profesjonsfellesskap, som bl.a. vil ha til oppgave å jobbe for å etablere overenskomster på de ulike arbeidsplassene i samarbeid med Akademikerforbundet sentralt.

Hun ble utdannet dyrepleier ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i 2019. Dette bachelorstudiet er forholdsvis nytt. Da Haldis Hegstad fikk sin bachelorgrad fra NMBU, var hun i det første kullet derfra. I tillegg har hun også et bachelorstudium fra Norges Musikkhøgskole.
Haldis Hegstad hadde sin praksisperiode på Evidensia Oslo dyresykehus, som er en del av en internasjonal gruppe av dyreklinikker. Der likte hun seg så godt at hun søkte jobb etter endt studium.
Hva er en dyrepleier?

- Du finner oss på dyreklinikkene der vi bistår veterinærene når syke og skadde dyr kommer inn, forteller Haldis Hegstad. Jeg pleier å sammenligne oss med sykepleiere, men da for dyr. Tilsvarende sykepleiere er vi ofte assisterende for veterinærene. Noen har ansvar for røntgen, andre håndterer laboratorieprøver og noen har ansvar for oppfølging av inneliggende pasienter. Den siste tiden har jeg selv hatt ansvar for anestesi/bedøvelser ved operasjoner, legger hun til.
Haldis Hegstad forteller at akkurat nå har hun skiftet arbeidsområde. Nå har hun blitt ansvarlig for «indremedisinavdelingen», som er oppfølging av de dyra som er innlagt for kortere eller lengre tid i dyresykehuset.

Godt betalt yrke?

Alle som har kjæledyr har nok reflektert litt over sluttregningen etter at dyrene har hatt behov for behandling på en dyreklinikk.
- Summen på regningen kan nok fort bli stor, på samme måte som når man må på sykehus, sier Haldis Hegstad. Den store forskjellen er at når vi mennesker må på sykehus, er det meste dekket fra staten. Slik er det ikke når vi snakker om dyr. Her er det ingen statlig støtte. Sammenligner vi oss med andre arbeidstakere med tilsvarende utdanning, er hverken veterinærer eller dyrepleiere i gruppen for høytlønte. Det ønsker vi nå å gjøre noe med, sier Haldis Hegstad.

Evidensia som arbeidsplass?

- Dette er jo et dyresykehus, så det betyr at det er et svært variert arbeid. Vi er 96 ansatte på Oslo dyresykehus, og det er veldig godt miljø. Det var mye av årsaken til at jeg ønsket å jobbe her etter at jeg hadde vært her i praksisperioden min. Selv om vi er i oppstarten av et lokallag her på Evidensia, har vi en grei dialog med den andre fagforeningen her på arbeidsplassen, sier Haldis Hegstad. Hun mener det bør ligge til rette for et godt samarbeid mellom foreningene.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as