EFSLI - European Forum of Sign Language Interpreters

Gjennom året som har gått har leder i TiA vært i jevnlig dialog med EFSLI ang vårt medlemskap. Ved generalforsamlingen (AGM) i september i fjor ble det klart at Finland ikke lenger var medlem fordi de hadde ikke ordene «tegnspråktolk» i sine vedtekter. Finlands tegnspråktolk-organisasjon, SVT, fusjonerte tidligere i 2019 med de andre organisasjonene for tolker og oversettere og lagde en stor, felles organisasjon for alle tolker. Med ny organisasjon følger også nye vedtekter og ettersom den nye organisasjonen har medlemmer med mange forskjellige språk, valgte de å ikke nevne noen av språkene i vedtektene. En oversatt versjon av vedtektene måtte oversendes styret i EFSLI som da ikke aksepterte Finland som medlemsland pga. det ikke var spesifisert i vedtektene at organisasjonen var for tegnspråktolker. Selv om de prøvde å argumentere for at det nå var den eneste organisasjonen for tolker i Finland.

Da dette ble gjort kjent i fjorårets AGM tok vi delegatene, fra (den gang) Tolkeforbundet, ordet og sa at det samme gjelder oss. Tolkeforbundet endret også vedtekter noen år tilbake slik at organisasjonsnavnet og vedtektene kunne inkludere flere medlemmer enn kun tegnspråktolker. Det samme gjelder nå når vi er blitt et fagfellesskap i Akademikerforbundet. Retningslinjene våre nå sier kun at det er en organisasjon for tolker. Dette gikk vi i dialog med EFSLI-styret om, sammen med Finlands representant, etter fjorårets AGM og vi kom frem til at dersom vi kunne vedlegge en bekreftelse på at vi er en organisasjon for tegnspråktolker, kunne begge landene være medlem i EFSLI.

Nå kan vi med glede informere om at vi har fått bekreftelse fra styret i EFSLI om at alt er i orden med vårt medlemskap etter innsendt engelsk versjon av retningslinjene sammen med vedlegget fra Akademikerforbundet om at vi er en organisasjon med bl.a. tegnspråktolker som medlemmene. Det samme gjelder heldigvis Finland som ved året AGM skal bli ønsket velkommen tilbake.

Årets AGM blir gjennomført på Zoom lørdag 27.6. Dette ble annonsert med 2 ukers varsel og medlemslandene er ikke fornøyd med den plutselige avgjørelsen og korte fristen. EFSLI sitt styre sier at årsaken til at vi må ha online AGM er korona-epidemien og at fremskyndingen skyldes belgisk lov (EFSLI er registrert i Belgia) må generalforsamlinger gjennomføres innen 30. juni.

Når AGM fremskyndes på denne måten får vi ikke behandlet alle sakene, og ikke behandlet dem skikkelig og vi får ikke forberedt oss eller sendt inn vedtektsendringer eller andre forslag til sakslisten i tide. Dette AGM skal også kun votere over nye medlemsland, regnskap og budsjett. Vi føler oss heller ikke trygge på at det kommer til å bli et til AGM til høsten der valg av styret og andre saker kan tas opp, siden dato enda ikke er annonsert.

Lørdag 20. juni hadde endel av medlemslandene et formøte på Zoom for å diskutere dette. Vi kommer til å sende inn en felles «motion» i dag, der vi problematiserer at AGM kom så brått på og skal behandle begrenset antall saker. Vi kommer også til å problematiserer det generelle tidspunktet for AGM. EFSLIs vedtekter sier ikke noe om tidspunkt for AGM, selv om det alltid har vært lagt til EFSLI-konferansene i september. Men det viser seg at belgisk lov krever generalforsamlinger i løpet av de første 6 md. av året - er da EFSLIs AGM’er i henhold til belgisk lov?

Vi vil også problematisere at bestemmelsen i belgisk lov om å gjennomføre generalforsamling før 30. juni gjelder de organisasjonene som hadde satt at deres generalforsamling skulle være april, mai eller juni. Vår AGM var jo satt til 4. september, så hvorfor må vi da fremskynde? Vi vil også adressere noen tanker om veldedighetskomitéen SAF og efsliDI (døve tolker) og deres autonomi, oppsett av regnskap som er vanskelig å sammenligne med budsjett da postene varierer fra år til år, ta opp manglende nyhetsbrev i 2019 til nå, ønsket om visjoner/arbeidsplaner for de neste årene og et generelt ønske om mer transparens fra styret.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as