En fylkeskommune i endring

Hordaland Fylkeskommune og Sogn og Fjordane ble slått sammen til Vestland Fylkeskommune i 2020. Etter medlemsmøte høsten 2020, med medlemmer fra begge de tidligere fylkeskommune, ble Kate Benedicte Madsen spurt om å fortsette som Hovedtillitsvalgt for medlemmene i den nye organisasjonen. Det sa hun ja til.

Våren 2022 var det igjen forslag om organisasjonsendringer basert på politisk vedtak høsten 2020 i den nye fylkeskommunen, her ble Madsen bindeleddet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Uniofellesskap og frikjøp

Omstilling i en stor virksomhet er krevende. Det er viktig at arbeidet har gode prosesser der ansatte har muligheter til å bli hørt og ivaretatt og at det er rom for en fornuftig organisering.  Medbestemmelse har derfor en avgjørende rolle. Dette formidlet forbundene til arbeidsgiver etter forslaget om organisasjonsendringer og ble hørt. Det ble derfor besluttet å ta noen skritt tilbake for å ta en gjennomgang av organisasjonen, der de tillitsvalgte også ble med i prosessen.  Et samlet Unio i fylkeskommunen ønsket å samarbeide med Akademikerforbundet i denne prosessen. Som følge av det pågående arbeidet med organisasjonsgjennomgangen er Madsen blitt 20 % frikjøpt fra sin ordinære stilling frem til jul. Målet er at organisasjonsgjennomgangen skal være fullført ved utgangen av året.

I grove trekk er føringene fra den politiske ledelsen, et ønske om å samle de ulike fagmiljøene, samtidig som en ønsker en fysisk spredning av administrasjonen, dette kan bli krevende. - Det er nok distriktstenking som er bakgrunnen for det politiske vedtaket, sier Madsen

Utfordringer løses gjennom dialog

Unio ønsker å gå inn i dette arbeidet med utgangspunkt i at utfordringer kan løses gjennom dialog og gode prosesser for de ansatte og fylket. Selv om en omstilling kan være krevende, er muligheter for medbestemmelse nødvendig. Dette er viktig for å prøve å unngå kompetanseflukt i Vestland fylke, manglende informasjon og uklare prosesser kan bidra til dette. En klar oppfordring til arbeidsgiver fra Madsen er derfor å jobbe målrettet for å redusere risikoen for kompetanseflukt gjennom gode prosesser, medbestemmelse og informasjon.

Sterkere sammen

Unio ønsker å jobbe godt sammen, for at alle våre medlemmer blir best mulig ivaretatt i organiseringen. Dette samarbeidet vil også styrke Unio generelt i fylkeskommunen. – Det kan også være en fordel for Akademikerforbundets posisjon i forbindelse med lønnsforhandlinger og tilsvarende prosesser innenfor samme område. Vi står alle sterkere sammen, konkluderer Madsen.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as