Endringer i retningslinjene ved oppmøtetolking

Bortfall av honorar ved symptomer på luftveisinfeksjoner er fjernet

Styringsenheten i Hjelpemidler og tilrettelegging kom i dag, 12. mai, med oppdaterte retningslinjer/smittevernsrutiner ved oppmøtetolking. De første retningslinjene ble sendt ut 24. april, og oppdateringen er i følge styringsenheten gjort for å følge opp nye anbefalinger fra myndighetene.

For frilanstolkene er det en svært viktig endring at oppdateringen ikke lenger sier noe om at frilanstolker mister retten til honorar når tolketjenesten avlyser oppdraget fordi tolken melder om symptomer på luftveisinfeksjon. TiA har påpekt overfor styringsenheten at bortfall av honorar innenfor 14 dager før oppdraget strider mot både myndighetenes anbefalinger, styringsenhetens eget informasjonsskriv datert 18. mars og forskrift til folketrygdloven §10-7f, og at Nav ikke kan henvise til frilanstolkrutinen punkt 7.2.3 i og med at det er tolketjenesten som tar avgjørelsen om å avlyse oppdraget.

TiA er fornøyd med endringen i de oppdaterte retningslinjene, som både følger myndighetenes smittevernsråd og de eksisterende avtalene mellom Nav og frilanstolkene
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as