Enighet i andre del av Virke-oppgjøret

Unio-forbundene har oppnådd enighet i hovedoppgjøret med Virke for de virksomhetene som korresponderer med kommunal sektor. Oppgjøret er på nivå med det som ble resultatet i KS.

– Oppgjøret i Virke sikrer at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor. Det er viktig for medlemmene, og det bidrar til at Virkes medlemsbedrifter kan tiltrekke seg livsviktig kompetanse, sier Eirik Rikardsen i Norsk Sykepleierforbund, som har ledet forhandlingene for Unio-forbundene.

– Vi er fornøyde med at rammen ble høyere enn for frontfaget, og at ubekvemstilleggene for både natt og helg øker. Dette er viktige krav som Unio-forbundene fikk gjennomslag for i KS, og som Virke nå også har forpliktet seg til, uttaler Rikardsen.

Dette er de viktigste resultatene:

  • Økt ramme: rammen ble 3,84 prosent, som er over frontfagsrammen. Dette er et viktig gjennomslag for Unio.
  • Tilleggene på lørdag, søndag og natt øker, og gjøres delvis om til prosentvise tillegg. Det er et viktig prinsipp. Helgetrappen, som ikke fungerte etter hensikten, forsvinner.
  • Nyutdannede med tre års høyere utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 459 100 kroner.
  • Alle ansatte får et sentralt tillegg på mellom 12 000 og 16 800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. De med lengst ansiennitet har fått de høyeste kronetilleggene.
  • Ledere, som ikke er omfattet av garantilønnsystemet, får et generelt tillegg på 2,6 prosent.

Virkningstidspunktet er 1. mai 2022.
Her er protokollen
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as