Enighet i de innledende forhandlingene

Unio og Spekter ble i kveld enige i de innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør.

De innledende forhandlingene handler om felles overordnede forhold mellom partene. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om bruken av kunstig intelligens og videre frister for årets forhandlinger.

– For medlemmene i Unios forbund fastsettes mye av lønnsdannelsen sentralt, allikevel vil det være behov for å ha lønnssamtale med sin leder lokalt. Det samme gjelder for de forbund som har lokal lønnsdannelse. Derfor var det viktig å få på plass dette i protokollen, sier Unio Spekters nestleder, Bent Ronny Mikalsen.

Forbundsleder Mikalsen i Norsk Radiografforbund ledet Unios delegasjon i dagens forhandlinger. Selv om forhandlingene i A-delen ikke fordeler penger, passet forhandlingsleder på å si at det er forventinger foran årets oppgjør.

– Vi konstaterer at frontfaget har kommet i havn med oppgjøret med en ramme på 5,2 prosent. Det er en ramme som gir mulighet for en reallønnsvekst. Vi mener imidlertid at rammen i frontfaget ikke må bli en fasit for etterfølgende oppgjør. 2023 viste til en viss grad at modellen har en iboende dynamikk og fleksibilitet – en slik fleksibilitet mener vi er helt nødvendig. Fordi offentlig sektor må klare å rekruttere personell til samfunnskritiske oppgaver. Det fordrer et godt oppgjør, sa Bent Ronny Mikalsen i sitt åpningsinnlegg.

Partene er nå enige om videre frister for forhandlingene og der vil en blant annet komme tilbake til de sentrale lønnstilleggene. Når det gjelder sykehusene/helseforetakene, avtales frister for lokale forhandlinger i mai.

Les protokollen her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as