Enighet i første del av mellomoppgjøret i Virke

Unio-forbundene har forhandlet ferdig mellomoppgjøret 2021 i Virke, HUK-området. Forhandlingene omfattet Landsoverenskomsten (LOK) for Høgskoler, LOK for museer og LOK for Virksomheter § 26.

Forhandlingsresultatet for disse overenskomstene er på linje med de resultater som er oppnådd for Unio-forbundenes medlemmer i Staten.

Virke og Unio-forbundene er enige om å fortsette forhandlingene om mellomoppgjøret for LOK for Spesialisthelsetjenesten, LOK Helse og sosiale tjenester, LOK Utdanning og LOK for Virksomheter § 27 når et det endelige resultatet for helseforetakene i Spekter og KS-området foreligger.

Halvparten gis som et sentralt generelt tillegg, og halvparten forhandles lokalt. Til de lokale forhandlingene er det avsatt en pott på 1,8 prosent.

Her finner du protokollen og lønnstabellen.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as