Enighet i hovedtariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene

Unio ble enig med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen – hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor i dag.

Unio gikk inn i forhandlingene med krav om blant annet overføring av revisorene til lokal lønnsdannelse og økning i UB-tilleggene. Vi krevde også endringer i fellesbestemmelsene som tilgodeser skiftarbeidere og endring i forhandlingsbestemmelser.

Unio fikk gjennomslag for økning i ubekvemstillegg på minst 70 kroner for kveld og natt, lørdag og søndag fra 1.1.2023. I tillegg ble revisorene flyttet over til gruppe 2 med kun lokal lønnsdannelse.

Den økonomiske ramma for det sentrale oppgjøret havnet om lag på nivå med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor.

Lønnsdannelsen for Unios medlemmer foregår lokalt, og frist for de lokale forhandlingene er 15. oktober. Tillitsvalgte har en viktig jobb å gjøre i å etablere gode prosesser og reelle forhandlinger lokalt.

Svein Kvammen ledet forhandlingene fra Unio. Forhandlingsdelegasjonen besto også av Rune Johnsrud, Veronicha Angell Bergli, Lene Ståhl, Klemet Rønning-Aaby og Ina Smith-Meyer.

Her er protokollen, med vedlegg
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as