Enighet i KS Bedrift

03.11.2016. Torsdag 3. november kl. 21.55 ble det enighet om et anbefalt forslag i meklingen mellom KS Bedrift og Unio, LO Kommune, YS Kommune og Akademikerne.
-Akademikerforbundet er fornøyd med resultatet i meklingen, der en god pensjonsordning var viktigst for forbundets medlemmer, sier Alfred Sørbø som deltok i meklingen.

Riksmeklerens skisse innebærer at det er etablert et godt pensjonsalternativ for ansatte i konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift, og kjøreregler for hvilke bedrifter som kan ta i bruk den alternative pensjonsordningen. Unio og Det norske maskinistforbund har fått gjennomslag for sitt krav om lokal lønnsdannelse for prioriterte stillinger. 

Forhandlingsutvalget anbefaler enstemmig de berørte Unio-forbundene å akseptere resultatet. Svarfristen er 25. november 2016.

 Riksmeklerens skisse finner du her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as