Enighet i KS-bedrift

04.05.2017. Det er enighet i oppgjøret for KS-bedrift - konkurranseutsatte bedrifter. Oppgjøret fikk en ramme i tråd med frontfaget.

Sentralt ble partene enige om et tillegg på 975 kr.

Minstelønnssatsene i  minstelønntabellen  justeres i henhold til dette tillegget.  16 årstrinnet for fagarbeider er gitt et tillegg på 8700 kroner.

Videre ble garantilønn for arbeidstakere med minimum 20 års ansiennitet regulert. 

Avlønnig av alderspensjonister ble hevet til 196 kr pr time i tråd med statens satser.  Alle tillegg gjelder fra 1. mai 2017. 

For Unios medlemmer i KS-bedrift forhandles lønn i hovedsak lokalt etter at det sentrale oppgjøret er avsluttet. Det er ikke lagt sentrale føringer for forhandlingene. 

- Partene sentralt har forståelse for at man skal utnytte bedriftenes handlingsrom til å gjennomføre lokale forhandlinger, sier forhandlingsleder Alfred Sørbø i Unios forhandlingsdelegasjon.

/share/mime/48/pdf.png Protokoll KS-Bedrift
(ks-bedrift-protokoll.pdf, 405kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as