Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo

-Innretningen på oppgjøret var ikke uventet, sier forbundsleder Alfred Sørbø.
Selv om det ikke blir lokale forhandlinger i år, er dette noe vi kan leve med for denne gang. Samtidig har vi fått gjennom en del endringer i dok 25 som vil få positive konsekvenser for den lokale lønnsutviklingen i virksomhetene. Det er også muligheter for å få uttelling for noen av våre grupper i justeringsoppgjøret.

– Vi har fått til et godt resultat gitt de økonomiske forutsetningene som lå til grunn for oppgjøret, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Natt til søndag kom partene i lønnsoppgjøret i Oslo kommune til enighet. Løsningen innebærer at alle får et generelt tillegg på 2 prosent, minimum 8500 kroner, og at det avsettes midler til lønnsmessige justeringer for grupper som det skal forhandles om til høsten.

- Vårt viktigste krav var at det skulle avsettes midler til justeringsforhandlinger. Det er vi godt fornøyd med at vi har fått til, sier Skjefstad Andersen. Det avsettes 0,53 prosent til disse forhandlingene. Det utgjør i underkant av 63 millioner kroner.

Hva som blir det endelige økonomiske resultatet for den enkelte avhenger av resultatet i justeringsforhandlingene. Den økonomiske rammen for oppgjøret totalt er 2,4 prosent, som i kommunesektoren for øvrig. Det avsettes ikke midler til lokale forhandlinger i år, noe Unio heller ikke krevde.

Forhandlingsleder Skjefstad Andersen sier det har vært krevende forhandlinger, men hun er tilfreds med at man har kommet til enighet uten at oppgjøret går til mekling. Nå gjenstår justeringsforhandlingene senere i år.

- Jeg har store forventninger til at Oslo kommune prioriterer Unios grupper i høstens justeringsoppgjør. Økt lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse er viktig for oss, sier hun.


Nærmere om økonomi:
• Generelle tillegg på 2.0 prosent på Oslo kommunes lønnstabell, minimum 8500 kroner, med virkningstidspunkt fra 01.05. 2016
• Avsetning til sentrale lønnsmessige tiltak (justeringer for grupper) på 0,53 prosent av lønnsmassen, med virkningsdato fra 01.05. 2016
 

Andre endringer
I avtalen med Oslo kommune er det bestemt at kompetanseutviklingen skal ha betydning for arbeidsoppgaver og lønnsutvikling. Arbeidsgiver er nå mer forpliktet enn tidligere til å vurdere lønnsmessig uttelling for videreutdanning og kompetanseutviklingstiltak.       

Pensjon har vært et sentralt tema i de andre lønnsoppgjørene i år. I Oslo er man enige om at dersom en av partene krever det, så kan pensjonsspørsmål bringes inn i mellomoppgjøret 2017.

Unio har også fått gjennomslag for en forbedring av kapittelet om yrkesskade ved at også yrkessykdom omfattes.

/share/mime/48/excel.png Ny lønnstabell
(oslo-ny-loennstabell-2016.xlsx, 12kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as