Enighet i lønnsoppgjøret 2022 for EMPET AS

Akademikerforbundet og konsernledelsen i EMPET AS kom 29.6.2022 til enighet om et generelt lønnstillegg for våre medlemmer.

- Forhandlingene var utfordrende, men vi opplever godt samarbeid med arbeidsgiver og at vi på et overordnet nivå har sammenfallende målsettinger sier tillitsvalgt ved EMPET AS, Maria P. Cappelen. Med dette generelle tillegget har vi sikret en konkurransedyktig lønnsutvikling sett opp mot anslagene for lønnsvekst for 2022 og vi har tatt ett, av mange, skritt på veien for å løfte dyrepleieryrket. 

Partene er enige om å starte innledende samtaler om tariffavtale til høsten.

- Forhandlingene tar oss i riktig retning når det gjelder å heve lønnsnivå for bachelorutdannede dyrepleiere, sier forbundsleder Alfred Sørbø, som ser fram til tariffavtaleforhandlingene til høsten
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as