Enighet i Samfunnsbedriftene

Det er enighet mellom Samfunnsbedriftene og Unio i årets mellomoppgjør.

Unio gikk inn i forhandlingene med krav om en ramme for mellomlønnsoppgjøret som gir reallønnsvekst, minimum på linje med kommunal sektor.


Den økonomiske ramma for det sentrale oppgjøret havnet om lag på nivå med de øvrige tariffområdene i offentlig sektor. Dette mener Unio gir et godt utgangspunkt for å sikre reallønnsvekst for våre grupper.

Lønnsdannelsen for Unios medlemmer foregår lokalt. Frist for de lokale forhandlingene er 15. oktober. Tillitsvalgte har en viktig jobb å gjøre i å etablere gode prosesser og reelle forhandlinger lokalt.

Svein Kvammen ledet forhandlingene fra Unio. Forhandlingsdelegasjonen besto også av Rune Johnsrud, Veronicha Angell Bergli, Lene Ståhl og Mia Andresen.

Protokollen er lenket her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as