Enighet i Virke-oppgjøret

Etter tre dager med forhandlinger har Unio-forbundene nådd frem med viktige krav for medlemmene i Virke-virksomheter. Det gjenstår forhandlinger for medlemmer i KS-like virksomheter.

 Oppgjøret i Virke sikrer at lønns- og arbeidsvilkårene til medlemmene våre er på samme nivå som i offentlig sektor. Det er viktig for medlemmene, og det bidrar til at Virkes medlemsbedrifter kan tiltrekke seg livsviktig kompetanse, sier Eirik Rikardsen i Norsk Sykepleierforbund, som har ledet forhandlingene for Unio-forbundene frem til enighet i morgentimene.

–  Særlig fornøyd er vi med at vi har sikret sykepleiere med spesialutdanning og ti års ansiennitet en minstelønn på 650 000 innen senest 1. januar 2024. Fysioterapeuter og ergoterapeuter med spesialutdanning og ansiennitet er også sikret samme minstelønn i løpet av 2024. Dette er viktige krav som forbundene fikk gjennomslag for i Spekter, og som Virke nå også har forpliktet seg til, fortsetter Rikardsen.

Hovedoppgjøret med Virke er ellers i tråd med det som ble resultatet for Unio-forbundenes medlemmer i Spekter og i staten.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as