Enighet med Spekter

15.06.2016. Unio fullførte onsdag kveld fase 3-forhandlingene med Spekter i sykehusene (område 4 og 10). Det ble oppnådd enighet etter krevende og lange forhandlinger.

– Det har vært en lang vei frem der vi har hatt ulike utfordringer knyttet til forhandlingene i enkelte virksomheter. Unios grupper i de kvinnedominerte sektorene burde fått en bedre uttelling og det har vært krevende å få gjennomslag for rimelige krav i enkelte virksomheter, sier Eli Gunhild By, forhandlingsleder for Unio.

- De fleste steder har man blitt enige lokalt, og det har vært et mål for oss også å få til enighet i de delene som er brakt inn for de sentrale partene.  Vi har valgt å si ja til dette resultatet, til tross for at de utfordringene vi har hva gjelder verdsetting og likelønn fortsatt er der, opplyser By.

Det ble fremmet krav om pensjonistavlønning for sykepleiere. Dette kravet ble avslått.

Frist for endelig godkjenning av oppgjøret er satt til mandag 27. juni.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as