Hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet i EMPET AS, Maria P. Cappelen. Foto: EMPET/ Akademikerforbundet

Enighet om tariffavtale mellom Akademikerforbundet og EMPET AS

29. september signerte hovedtillitsvalgt Maria P. Cappelen, en avtale mellom Akademikerforbundet og EMPET AS og etablerte dermed forbundets første tariffavtale i bransjen. Avtalen sikrer dyrepleierne i EMPET AS blant annet en reduksjon fra 40 til 37,5 timers arbeidsuke.

- En tariffavtale av og for dyrepleiere som skal gjøre EMPET AS til en trygg og attraktiv arbeidsplass, sier Cappelen, som har ledet forhandlingene i møte med arbeidsgiver. Alt for mange dyrepleiere slutter etter kort tid i bransjen fordi lønningene er lave. De opplever heller ikke at yrket blir tilstrekkelig anerkjent. Nå har dyrepleierne i EMPET AS etablert en formell forhandlingsposisjon og kan jobbe mer systematisk for sine kjernesaker. En av kjernesakene har vært noe store deler av arbeidslivet tar for gitt – 37,5 timers arbeidsuke. Et krav som ble innfridd. Vi har også fått på plass gode betingelser for ubekvem arbeidstid samt økonomisk uttelling for fullført kompetansepåbygging.

- Vi var selvfølgelig uenig på en rekke punkter, det er en del av prosessen, sier Cappelen. Forhandlingene om tariffavtalen har foregått over lang tid og startlønn etter endt studie er et punkt som det har vært utfordrende å komme til enighet om. Dyrepleieryrket er en av få yrker med krav til bachelorgrad som ligger på SSB sin liste over de 20 % dårligst betalte jobbene i landet. Det er klart at våre økonomiske krav da kan virke høye, sier Cappelen. Likevel, ledelsen i EMPET AS ser behovet for å tiltrekke seg de klokeste hodene fra NMBU og Nord Universitet og partene kom til enighet om et fornuftig startlønnsnivå sammenlignet med andre aktører i bransjen.

Partene skal nå bruke tiden frem mot neste tariffrevisjon til å finne en god kultur for å forvalte avtalen. En tariffavtale er noe som skal underbygge godt samarbeid og tillit i virksomheten om felles mål, understreker Cappelen. 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as