Er du Unio-tillitsvalgt og vil lære mer om rollen?

Vi har satt opp to digitale kurs (samme kurs på forskjellige datoer):
24. april kl. 8.00-9.30
23. oktober kl. 11.00-12.30
Det blir en times gjennomgang kombinert med 30 min. til spørsmål og svar.

Målgruppe: Unio-tillitsvalgte, dvs. for de som er (eller vurderer å bli/ha) en felles tillitsvalgt for alle Unio-forbund på sin arbeidsplass/i sin virksomhet.

Innhold
Hva innebærer det å være Unio-tillitsvalgt?
•    Muligheter, forventninger og forpliktelser
•    Veiledning i praktiske og formelle spørsmål

Kurset skal gjøre deg tryggere i rollen. Vi vil være innom ulike temaer som bl.a. det å organisere medlemsmøter, medbestemmelse etter Hovedavtalen, lønnsforhandlinger, håndtering av personalsaker, politikk og rolleforståelse, bruk av fullmakter og valg.

Kursholder er seniorrådgiver i Unio Geir Lyngstad Strøm, som bl.a. har deltatt i utarbeidelsen av Håndbok for Unio-tillitsvalgte, https://www.unio.no/om-unio/handbok-for-unio-tillitsvalgte/.

Kurset arrangeres av Fellesordningen i Unio: Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Presteforeningen, Bibliotekarforbundet, Norsk Tannpleierforening, Skatterevisorenes Forening og Det Norske Diakonforbund.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as