Et forbund for deg?

Selv om Akademikerforbundet er i vekst, har vi fortsatt plass til flere i vårt fellesskap!

Hovedoppgjøret 2022

I 2022 går Akademikerforbundet, som en del av Unio, inn i et hovedoppgjør der hele hovedtariffavtalen er til revisjon. Vi er i gang med forberedelsene til oppgjøret sentralt og våre åtte regioner har begynt arbeidet med å sikre at alle medlemmer er representert ved eventuelle lokale lønnsforhandlinger.

Hvorfor velge Akademikerforbundet?

Ønsker du et forbund der det er:
•    Kort vei til hjelp fra lokal tillitsvalgt, regionen og/eller sekretariatet?
•    Et godt kurstilbud (egne samlinger for ledere, NAV og for barnevernspedagogene i Akademikerforbundet)?
•    Gode bank- og forsikringsordninger med mer?

I så fall er sannsynligheten stor for at Akademikerforbundet er rett forbund for deg. Les mer om oss, hvem vi organiserer og våre medlemsfordeler her:

Hvorfor bli medlem nå?

Hvilket forbund du er medlem av per 1. mai 2022 er avgjørende for hvilke avtale du er omfattet av, og utgangspunktet er at du er bundet av den samme tariffavtalen gjennom hele tariffperioden (1. mai 2022 til 30. april 2024). Merk likevel at det kan være unntak, for eksempel for uorganiserte.

Ønsker du å være sikker på at det er Akademikerforbundet som ivaretar deg i forbindelse med forhandlinger i perioden 2022-2024? Da bør du melde deg inn til oss så snart som mulig og innen utgangen av april.

Innmelding

Skjema for innmelding finner du her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as