Et klart ja til pensjonsavtalen fra Akademikerforbundet og Unio

Uravstemningen i Akademikerforbundet – et klart ja
Det ble gjennomført uravstemning i Akademikerforbundet blant medlemmer som er offentlig ansatte, som var rådgivende. Svarprosenten var på 39,5 % og fordelte seg slik: ja 96,3 %, nei 3,7 %. Takk til alle som svarte!

Hovedstyrebehandling i Akademikerforbundet – enstemmig vedtak
Hovedstyret i Akademikerforbundet behandlet saken i møte 15. mai, sak nr. 54/18, og godkjente forslaget til avtale med enstemmig vedtak.

Behandling i Unios styre – enstemmig vedtak
22. mai ble saken behandlet i Unios styre. Også her var det enstemmig vedtak.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as