Et visjonært og fremtidsrettet ekspertutvalg

-Det er med stor glede, store forventninger og stor stolthet vi presenterer BiAs ekspertutvalg, sier Anne Grønsund, som leder styret i BiA. Et knippe svært dyktige og kunnskapsrike barnevernspedagoger skal bidra til å utvikle god og fremtidsrettet politikk for utvikling av vår profesjon og for å styrke det kunnskapsbidraget barnevernspedagogen skal ha i samfunnet. Utvalget skal gi råd og innspill til styret i BiA og bidra til å skape debatt og dialog om barnevernspedagogens rolle og bidrag i velferdssamfunnet. Vår overordnede visjon er at vi skal evne å tenke stort om de minste.

Utvalget

Jan Storø er førstelektor ved HiOA og har utmerket seg særlig med sitt engasjement for miljøterapi og ettervern.

Kristine Hval Blekken er avdelingsleder i Fredrikstad barneverntjeneste og har lang erfaring fra organisasjonsarbeid.

Veronika Paulsen er forsker og stipendiat ved NTNU. Veronika har engasjert seg særlig i arbeid med medvirkning og overgangen til voksenlivet, barnevern og innvandring og arbeid med foreldre med kognitive vansker.

Line Vollebæk arbeider ved uteseksjonen i Oslo og er særlig engasjert i migrasjon, menneskehandel og oppsøkende arbeid.

Perry Remøy er leder for Linnea kompetansesenter og arbeider særlig med fosterhjem. Han har mange års erfaring fra barne- og ungdomsvernet.

Inge Kvaran er førsteamanuensis ved NTNU. Han har deltatt i flere forskningsprosjekt og er nå særlig engasjert i melding- og undersøkelsesfasen i barnevernet.

Sandrina Sandell er student og snart ferdig barnevernspedagog. Hun er også tidligere leder av Landsforeningen for barnevernsbarn og har vist seg som en modig og engasjert talsperson for barn i barnevernet. (Sandrina var ikke til stede da bilde ble tatt)

Har du lyst å være med i BiA og på laget som tenker stort om de minste? På laget som våger å være ambisiøs og fremtidsrettet på vegne av sårbare barn og unge? Da kan du melde deg inn her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as