Ett klart mål - flere nye medlemmer

Christin Lindberg Skansen har mange roller. Hun sitter i styret i Akademikerforbundets Region Vestfold/Telemark. Der er hun tariffansvarlig og forhandlingskoordinator for det statlige området. I tillegg er hun hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet i Bufetat Sør. Nå har hun også påtatt seg å være vervekoordinator i regionen.

Til daglig er hun seniorrådgiver i Bufetat Region Sør – for tiden fra sitt hjemmekontor i Stavern. Der sitter hun i den gruppen som tar imot og koordinerer alle akutthenvendelser som kommer til det statlige Barnevernet i regionen.

- Å være hovedtillitsvalgt i Bufetat Sør omfatter det å følge opp en stor del av Sør-Norge, forteller hun. Det er et stort område, for Viken har ikke endret på de inndelingene som Bufetat følger. Dermed inkluderer Region Sør også det gamle Buskerud fylke, legger hun til.

- Vi må jo si at det har vært en god vekst av nye medlemmer i regionen. Da jeg startet arbeidet i 2019 fikk jeg meldt inn ti nye medlemmer. Da pandemien startet året etter, synes jeg at arbeidet mitt ble merkbart hemmet. Ikke minst på grunn av at alt har måttet foregå fra hjemmekontor og det har vært vanskelig å reise rundt og møte folk. En ting er å få nye medlemmer, samtidig må vi ta godt vare på dem vi har. Jeg prater jo stadig med våre medlemmer her i regionen. Budskapet mitt under pandemien har vært at alle må bare ta kontakt med meg, når det er noe de ønsker å snakke om. Vi skal være der når medlemmene trenger oss.

- Et viktig element i det å skaffe nye medlemmer er å være veldig synlig og være til stede. Når anledningen byr seg, «veiver» jeg rundt med effektene mine så mye som mulig. Som for eksempel når jeg er rundt på møter og samlinger. Ofte er det lønnsspørsmål mange er opptatt av, men jeg er også interessert i å snakke om fagpolitiske saker. Hva er det som er viktig for oss og hva kan vi bruke fagforeningene til. Det er da vi får opp engasjementet og de gode diskusjonene. Det sier seg selv at nå under pandemien har dette vært vanskelig å gjennomføre fullt ut. Folk blir mer «saklige» under Teams-møter. Da snakker de om det som står på agendaen, og det blir lite utenomsnakk.

Et annet verktøy jeg har tro på er å følge med når det kommer nyansatte. Der finnes det alltid muligheter, og det er der jeg legger inn støtet nå i disse tider.

- Strategien vi har er enkel. Det er flere hos oss i Bufetat som har studenter på praksis. Vår plan er å jobbe mer med studentene og gjerne sette inn støtet i begynnelsen av hvert semester for å knytte til oss student-kontakter. Vi ønsker å få ut informasjon om forbundet generelt og Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) spesielt. Det andre vi har fokus på er å jobbe for å få flere tillitsvalgte ute i kommunene, slik at medlemmene har kort vei til lokal representasjon.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as