Fagbevegelsens verdenskongress i København

«Building Workers’ Power: Change the Rules». Det er mottoet når over 1200 engasjerte fagforeningsrepresentanter møtes til verdenskongress i København. Utviklingen av demokratiet og sosial rettferdighet står sentralt.

I dag starter den internasjonale fagbevegelsens verdenskongress i København, og Unio stiller med en motivert delegasjon.

– Det er ikke tilfeldig at overskriften for kongressen er «Building Workers’ Power: Change the Rules». Begge deler må til for å skape mer demokrati for flere, sier Unio-leder Ragnhild Lied rett før starten av den politiske debatten.

Denne uken skal fagorganiserte fra hele verden diskutere hvordan vi sammen kan styrke arbeidstakerrettigheter, gjennomføre bærekraftsmålene og forebygge økende polarisering mellom folk.

– Vi er klare til å bruke erfaringene med den tillitsbaserte nordiske modellen som suksesshistorie. Samtidig vil vi også her under kongressen advare mot at denne tilliten også lett kan brytes ned, understreker Lied.

– Gjennom debatter, ulike side events og bilaterale samtaler, vil Unio få mulighet til å sette sitt preg på arrangementet. Samtidig kan vi lære av andre som har vesentlig større utfordringer enn oss selv, påpeker Lied.

Suksess for bærekraftsmålene vil være suksess for demokratiet

Parallelt med verdenskongressen i København, åpner klimatoppmøtet i polske Katowice. Rettferdig omstilling til et lavutslippssamfunn er et viktig tema både i Katowice og i København. En samlet nordisk fagbevegelse understreker sammenhengene mellom de ulike bærekraftsmålene.

Unios delegasjon i København består av Ragnhild Lied, Solveig Kopperstad Bratseth, Kjetil Rekdal, Eli Gunhild By, Terje Skyvulstad, Nils Erik Ness, Anne Folkvord, Ruben Amble Hirsti, Liz Helgesen og André Oktay Dahl.

Følg verdenskongressen live
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as